Ako rýchlo a dokedy vráti nadmerný odpočet daňový úrad?

Obsah
2.4 strany
Aká je štandardná lehota na vrátenie nadmerného odpočtu?
Platiteľovi dane (mesačné zdaňovacie obdobie), ktorý nakupuje tovar v tuzemsku za ceny s daňou a následné tento tovar dodáva s oslobodením od dane do iných členských štátov EÚ a do tretích štátov (mimo EÚ), vzniká takmer v každom zdaňovacom období nadmerný odpočet ako prevýšenie vstupnej odpočítateľnej dane nad daňou na výstupe. Nadmerný odpočet, ktorý vznikol platiteľovi dane za zdaňovacie obdobie marec, platiteľ dane odpočíta od vlastnej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie apríl a pokiaľ nie je možné odpočítanie nadmerného odpočtu v plnom rozsahu, nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť vráti daňový úrad platiteľovi dane do 30 dní od podania daňového priznania za apríl.

Ak by daňový úrad v rámci 30 – dennej lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu začal daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti nadmerného odpočtu, vráti nadmerný odpočet do 10 dní od skončenia daňovej kontroly (§79 ods.6 zákona o DPH).
Aká je zrýchlená lehota na vrátenie nadmerného odpočtu a kedy je to možné?
S cieľom umožniť vrátenie finančných prostriedkov (nadmerných odpočtov) platiteľom dane v skoršej lehote ako v lehote podľa  …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.