Kedy vráti daňový úrad nadmerný odpočet, ak v lehote na vrátenie vykoná daňovú kontrolu nadmerného odpočtu?

Platiteľ dane podal dňa 24.1.2017 daňové priznanie za zdaňovacie obdobie december 2016 s uplatneným nadmerným odpočtom, pričom toto daňové priznanie malo nedostatky. Daňové priznanie za nasledujúce zdaňovacie obdobie bolo podané dňa 24.2.2017, na základe čoho začala dňa 25.2.2017 plynúť lehota na vrátenie nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie december 2016. Daňový úrad vyzval platiteľa dane na odstránenie nedostatkov v podanom daňovom priznaní za december 2016. Výzva na odstránenie nedostatkov bola platiteľovi dane doručená v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu, a to dňa 3.3.2017, čo znamená, že lehota na vrátenie nadmerného odpočtu je podľa §79 ods.4 zákona o DPH prerušená odo dňa doručenia výzvy až do dňa odstránenia nedostatkov. Keďže platiteľ dane neodstránil nedostatky v podanom daňovom priznaní, daňový úrad začal v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu daňovú kontrolu, ktorá bola ukončená dňa 29.5.2017.

Daňová kontrola začala v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.