Inventarizačný prebytok alebo oprava chýb minulých rokov ?

Naša obchodná spoločnosť pripravuje predaj budovy aj s pozemkom, pričom tieto nehnuteľnosti kúpila dávno asi pred 12 rokmi. Pri tejto príležitosti sme zistili, že v účtovníctve je zaúčtovaná len budova (účet 021) a pozemok (účet 031) tam chýba. Na druhej strane v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva má spoločnosť ako vlastník zapísanú budovu aj pozemok. Ako máme pozemok dostať do účtovníctva – ako inventarizačný prebytok alebo ako opravu chýb minulých rokov ?

Takýto prípad, že účtovná jednotka zabudne zaúčtovať pozemok a celý nákup nehnuteľnosti zaúčtuje ako budovu, sa v praxi stáva neraz. Predísť tomu sa dá len dôsledným čítaním kúpnej zmluvy a súvisiacich listín (najmä – návrh na vklad do katastra nehnuteľností). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.