Interná účtovná politika firmy – ktorú účtovnú metodiku si môže firma nastaviť individuálne? Aké má mať interné účtovné smernice?

Otázka z praxe: Sme obchodná spoločnosť a vedieme podvojné účtovníctvo pre podnikateľov. Aké máme mať interné účtovné smernice ? Ktorú účtovnú metodiku si môžeme nastaviť individuálne ?

Zo zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) a z postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov ustanovených Opatrením MF SR č.23054/2002-92 (ďalej „postupy“) vyplýva pre účtovnú jednotku povinnosť vytvárať nižšie uvedené interné účtovné smernice. Je zrejmé, že všetky uvedené smernice nemusia byť vytvorené v každej účtovnej jednotke, pokiaľ pre ne nemá vecnú náplň.

V interných účtovných smerniciach by sa zbytočne nemali opisovať všeobecne záväzné právne predpisy, ale naopak účtovná jednotka by si v nich mala stanoviť vlastné postupy účtovania tam, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.