Ako je možné preukázať vývoz tovaru pre účely DPH, podľa súdneho dvora EÚ?

Vývoz tovaru do tretích krajín mimo Európskej únie (EÚ) je oslobodený od dane z pridanej hodnoty, lebo DPH predstavuje vnútroštátnu všeobecnú spotrebnú daň. Režim DPH v Európskej únii upravuje smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH. Podľa článku 146 ods. 1 členské štáty oslobodia od DPH dodanie tovaru, ktorý je zaslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho účet do miesta určenia mimo únie. Toto pravidlo je prevzaté do ustanovení §47 ods.1 slovenského zákona o DPH č.222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Z článku 131 smernice vyplýva, že členské štáty si stanovia vnútroštátne podmienky na preukázanie vývozu, aby predchádzali daňovým únikom. Podľa §47 ods.3 slovenského zákona o DPH je platiteľ povinný preukázať odoslanie alebo prepravu do miesta určenia na území tretieho štátu – colným vyhlásením, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.