Zákonná rezerva na dovolenky – reálne vyplatené viac ako bola rezerva. Ako zaúčtovať rozdiel?

V roku 2019 sme zúčtovali zákonnú rezervu na nevyčerpané dovolenky a s tým súvisiace odvody do poistných fondov. Túto rezervu sme zrušili v prvom štvrťroku 2020. Skutočnosť vyplatená za staré dovolenky je však v roku 2020 vyššia. Kedy a akým spôsobom sa má účtovať tento rozdiel ?  

Úvodom chceme poukázať na to, že jednorazové zrušenie rezervy na nevyčerpané dovolenky je nepresný účtovný postup, pretože každá rezerva by sa mala rozpúšťať priebežne v tom období, kedy vzniká predmetný náklad – v tomto prípade mzdové náklady z dôvodu priebežného čerpania dovoleniek. Samozrejme to treba hodnotiť ešte aj z hľadiska významnosti a z hľadiska toho, či to ovplyvní účtovnú závierku, zrejme nie, lebo na konci účtovného obdobia sa zaúčtuje nová rezerva.

Podľa § …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.