Povinnosť auditu – počet zamestnancov – ako správne prepočítať?

Sme spoločnosť s ručením obmedzeným. Ako sa správne vypočíta priemerný prepočítaný počet zamestnancov podľa §19 zákona o účtovníctve, aby sme zistili, či sa nás týka povinnosť auditu ?

Podľa §19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa povinnosť auditu týka spoločnosti s ručením obmedzeným v bežnom účtovnom období, ak za predchádzajúce účtovné obdobie splnila aspoň dve z troch veľkostných podmienok uvedených v zákone – brutto hodnotu majetku, čistý obrat a priemerný prepočítaný počet zamestnancov.

Pritom pri výpočte priemerného prepočítaného počtu zamestnancov treba vychádzať z dostupnej metodiky Štatistického úradu Slovenskej republiky, napríklad zo štatistického výkazu Práca 2-04, kde je priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných zamestnancov. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.