Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy
22/07/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
  • Mení (novelizuje) zákon 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 223/2019 Z. z.

Názov: Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2019-09-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/223

Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy