Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy
22/07/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
  • Mení (novelizuje) zákon 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 225/2019 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2019-09-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/225

Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy