Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy
09/01/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov
Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov

Číslo: 4/2019 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2019-02-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/4

 

danove2019

Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy