Metodický pokyn k  § 6a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH po 1.1.2019 – zmena registrácia platiteľa

Úvod

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) v ustanovení §6a zákona o DPH upravuje  zmenu  registrácie zdaniteľných osôb registrovaných podľa §5 alebo §6 zákona o DPH na registráciu podľa §4 zákona o DPH a zmenu registrácie zdaniteľných osôb registrovaných podľa §4 na registráciu podľa §5 alebo §6 zákona o DPH. …