Časové rozlíšenie nájomného v sústave jednoduchého účtovníctva

Úvod
Jedným zo špecifických znakov sústavy jednoduchého účtovníctva (ďalej JÚ) je úzke spojenie so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej ZDP). Podnikateľ, ktorý účtuje v sústave JÚ musí poznať nielen zákon č. 431/20022 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej ZÚ) a ďalšie účtovné predpisy, ale aj jednotlivé ustanovenia ZDP, ktoré sa týkajú fyzických osôb (ďalej FO). To platí aj pri účtovaní nájomného, ktoré sa podľa  §17 ods.19 pism. b) ZDP (do 31.12.2014 to bol  § 19 ods. 4 ZDP) pri splnení stanovených podmienok časovo rozlišuje. Časové rozlíšenie výdavkov, resp. nákladov je typické pre sústavu podvojného účtovníctva. Pri účtovaní v sústave JÚ sa časovo rozlišuje nájomné zaplatené FO.  …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jarmila Strählová
  • Ing. Jarmila Strählová
    Oblasti ekonomiky sa venujem od skončenia štúdia. V minulosti som pracovala ako pedagóg na VŠDS v Žiline. Od roku 1990 podnikám. Vediem účtovnícku kanceláriu, ktorá poskytuje kompletné služby v oblasti spracovania účtovníctva a miezd pre podnikateľov. Túto činnosť vykonávam dodnes. Popri tom pravidelne publikujem svoje poznatky v odborných periodikách . Vydala som aj niekoľko samostatných publikácií. Príležitostne sa venujem aj lektorskej činnosti.