Účtovanie úbytku zásob

Obsah
5.71 strany
Úbytok zásob pri vyskladňovaní je účtovaný v rovnakej cene v akej sú zásoby oceňované na sklade. Vyskladnenie zásob môže byť z dôvodu predaja, použitia vo výrobe alebo inej konečnej spotrebe, vyradenia pre neupotrebiteľnosť alebo poškodenie, v dôsledku zničenia alebo straty, pri zistení manka pri inventarizácii, vkladu do podnikania, darovania, poskytnutia zásob na vzorky, zámeny zásob.
Predaj zásob
Pri predaji zásob je úbytok účtovaný v nadväznosti na použitý spôsob účtovania a závislosti, či ide o zásoby nakupované alebo zásoby vlastnej výroby. Výdaj zásob zo skladu sa účtuje na základe výdajky zásob. Tržby z predaja sa v súlade s §75 postupov účtovania účtujú v prospech účtov účtovej skupiny 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky (najčastejšie na ťarchu účtu 311 – Odberatelia) alebo účtu 211 – Pokladnica. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Eva Gášpárová
  • Ing. Eva Gášpárová
    Venujem sa vedeniu účtovníctva, miezd a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Vzdelaním a praxou nadobudnuté znalosti využívam aj pri publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva.