Benefity a daňové výdavky u zamestnávateľa v čase pandémie (vitamínové balíčky, preventívky, vzdelávanie, cestovné náhrady, oblečenie, pitný režim)

Benefity a daňové výdavky u zamestnávateľa  v čase pandémie

Podstata benefitu vychádza z §19 ods.1 ZDP. Ide o skutočnosť, kedy zamestnávateľ sa rozhodne poskytnúť zamestnancovi plnenie, ktoré inak nie je nutné na výkon práce zamestnanca, teda ide o benefit.

Aby zamestnávateľ riešil daňový aspekt je skutočnosť, že to musí byť dojednané buď

  1. v pracovnej zmluve,
  2. kolektívnej zmluve alebo
  3. vnútornom predpise.

Ďalšou podmienkou na daňovú uznateľnosť je fakt, že ide o zdanenie u zamestnanca, teda u zamestnanca ide o zdaniteľný príjem podľa §5 ZDP. Teda za benefit nie je možné považovať z daňového hľadiska ako výdavok napr. príspevky na stravovanie nad zákonom stanovené princípy podľa §152 ZP. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.