Novela zákona o DPH účinná od 1. júla 2021 – Predaj tovaru na diaľku (e-commerce) – Podrobný výklad zmien a príklady

Zákonom č. 344/2020 Z. z. schváleným Národnou radou SR dňa 5. novembra 2020 sa novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“). Novela zákona o DPH obsahuje viaceré zmeny a doplnenia zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021. Novelou zákona o DPH sa upravili dve zásadné oblasti, a to oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach a predaj tovaru na diaľku. Zmeny zákona o DPH vyplývajú z povinnosti transpozície smerníc Európskej únie do zákona o DPH. Predmetné smernice sú uvedené v prílohe č. 6 zákona o DPH.

 

Tento článok (42 strán) sa ďalej podrobne zaoberá len zmenami a doplneniami zákona o DPH účinnými od 1. júla 2021 a okrem výkladu obsahuje aj 14 príkladov.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

15

18€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.