Podnikanie v neziskovej organizácii (najbežnejšia forma občianske združenie)

Neziskové organizácie sa riadia pri založení rôznymi právnymi predpismi, napr. občianske združenie sa zakladá na základe zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov.
1.1 Neziskové organizácie na účely dane z príjmov

Ďalej § 12 upravuje definíciu a pojem daňovníkov nezriadených na podnikanie (ďalej len „neziskové organizácie“), …

Elektronická komunikácia so správcom dane od 01.01.2022 – ako to bude fungovať.

Od 1.1.2022 sa mení kompletne komunikácia so správcom dane a to najmä zo strany finančnej správy. Ako to bude fungovať po novom? Podľa nových pravidiel komunikácie sa budú zasielať tlačivá a iné dokumenty následovne:

Podania od daňových subjektov cez ÚPVS (www.slovensko.sk) v neštruktúrovanej forme.  …