Transferové oceňovanie od 2015 – ekonomická podstata a prehľad právnej úpravy

1. Úvod – základný prehľad
Jedným z najzložitejších problémov v teórii a praxi účtovníctva a zdaňovania je problém oceňovania. Tento materiál je zameraný na oceňovanie obchodov medzi závislými osobami najmä pre účely dane z príjmov. V praxi majú daňové subjekty záujem tvoriť zisk (základ dane) tam, kde je to pre nich daňovo výhodnejšie. Daňovú výhodnosť možno dosiahnuť napr. presunom zisku (transfer) medzi závislými osobami v rámci zákonodarstva Slovenskej republiky, alebo presunom zisku medzi závislými osobami cez hranice do krajiny s priaznivejším daňovým zákonodarstvom.

Presun zisku sa spravidla realizuje cez cielené oceňovanie výrobkov, služieb a iných plnení, napr. úrokov; odtiaľ vznikol pracovný názov – transferové oceňovanie. Z medzinárodného pohľadu, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Soňa Ugróczy
  • Ing. Soňa Urgóczy
    Daňový poradca, PKF Slovensko s. r. o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Komentáre su uzatvorené.