Ako sa účtuje bárterový obchod ?

Ako máme zaúčtovať bárterový obchod so zásobami ? Máme dcérsku spoločnosť, ktorej sme poskytli tovar, a oni nám ako protiplnenie dodali iný tovar.

Úvodom si uveďme charakteristiky bárterového obchodu. Bárterový obchod je druh obchodu, pri ktorom sa tovar alebo služby vymieňajú za iný tovar alebo služby. Dodávateľ tovaru alebo služby dostane zaplatené iným tovarom alebo službou, a to bez zapojenia peňazí; samozrejme, len ak s tým súhlasí. Bárterový obchod môže prebiehať dvojstranne alebo mnohostranne. V súčasnej praxi sa uplatňuje sporadicky, a motívom na jeho použitie môže byť ušetrenie nákladov spojených s platením peniazmi (bankové poplatky, kurzové rozdiely). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.