Príklad na zúčtovanie faktúr od spoločnosti BOLT

Spoločnosť s.r.o. poskytuje služby prepravy osôb (taxi služba) prostredníctvom aplikácie BOLT. Súpis hodnoty prepráv a hodnoty výpočtu sprostredkovateľskej odmeny nie je totožný. Predpokladom takéhoto konania sú „tringelty“ ktoré nechávajú zákazníci za jednotlivé jazdy.

Ako účtovať o jednotlivých skutočnosť na základe faktúry od spoločnosti BOLT a to:

  1. O provízii
  2. O výnosoch z prepravy
  3. Kompenzácii

Aký to má daňový dopad z pohľadu DPH a dane z príjmov?

Riešenie:

Taxislužby sú špecifickým prvkom poskytovania služieb. V predmetnom zadaní ide o skutočnosť, kedy poskytovateľ služby (taxi) využíva digitálnu platformu spoločnosti BOLT. Podnikateľom poskytujúcich taxislužbu prostredníctvom mobilnej aplikácie (digitálnej platformy), v zmysle ktorých taxikári na zaevidovanie celkovej sumy platenej ceny musia používať pokladnicu e-kasa klient (virtuálnu registračnú pokladnicu alebo on-line registračnú pokladnicu) v súlade s § 8 ods. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.