Musí byť dodávateľ zdaniteľnou osobou? Záväzný právny názor Súdneho dvora EÚ na postavenie zdaniteľnej osoby pri odpočte DPH.

Spoločný systém DPH upravuje v Európskej únii smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Podľa článku 168 smernice má kupujúci právo na odpočítanie dane na vstupe, ak predávajúci bol zdaniteľnou osobou (platiteľom). Táto podmienka je prevzatá do ustanovení §49 ods.2 pism. a) v spojení s §51 ods.1 pism. a) slovenského zákona o DPH.

V daňovej praxi spravidla vzniká výkladový problém – či kontrolované dodanie dodala osoba na faktúre, resp. či táto osoba je platiteľom. Aplikačný výklad spoločnej smernice o DPH podáva Súdny dvor EÚ (SDEÚ) vo svoje judikatúre, ktorá je záväzná aj pre slovenské daňové úrady a správne súdy. Významným judikátom SDEÚ vo veci dokazovania nároku na odpočítanie DPH na vstupe je rozsudok SDEÚ vo veci C-154/20;

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.