Aké zmeny nás čakajú v Daňovom poriadku pre rok 2023 a2024?

Národná rada Slovenskej republiky (parlamentná tlač 1121) rokuje o pripravovanej novele zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od roku 2023 a 2024. Ďalej uvádzame vybrané témy schválených zmien; v praxi je potrebné používať úplné znenie daňového poriadku po jeho schválení, ktoré nájdete v Inteligentných zákonoch s podrobným rozlíšením jednotlivých zmien.
Účinnosť od 1. januára 2023

  • Osobitný odvod – zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií č.384/2011 Z.z bol zrušený, preto sa rušia aj k tomu sa vzťahujúce ustanovenia daňového poriadku ( 1/3; § 52/13).
  • Podpis na protokole z daňovej kontroly – ak sa protokol z daňovej kontroly vyhotovuje v elektronickej podobe,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.