§51g – Potvrdenia vydávané finančnou správou – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §51g zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Od 1.1.2021 sa zavádza nová povinnosť pre správcu dane. Tieto potvrdenia sú dôležité najmä z pohľadu medzinárodného zdaňovania. v § 51g sú správcovi dane ukladané nové povinnosti. Správca dane po novom bude musieť

  • a) potvrdzovať daňovú rezidenciu na žiadosť daňovníka a
  • b) nerezidentovi vydať potvrdenie o zaplatení dane.

Vzory žiadosti a potvrdenia určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle. Potvrdenie vykonáva miestne príslušný správca dane

Túto žiadosť použije daňovník aj v prípade, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.