Povolenie platenia dane v splátkach – žiadosť

Vzor pre žiadosť o povolenie platenia dane v splátkach nájdete v prílohe tohoto článku. Zo žiadosti vyberáme:

Daňový úrad môže podľa §57 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (novela č.45/2021 Z.z.) a Podmienok určených Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) a zverejnených na jeho webovom sídle (www.financnasprava.sk) povoliť platenie dane v splátkach najviac na 24 mesiacov. Podľa článku I Podmienok určených FR SR platenia dane v splátkach možno povoliť, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

I/1) zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných;

I/2) u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov (výnosov), …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.