§44 – Zabezpečenie dane – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §44 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Zabezpečovacia daň nastupuje v momente, ak nepodlieha príjem zrážkovej dani podľa §43 ZDP. Teda daňovník, ktorý je fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorý vypláca príjem do zahraničia musí vždy si položiť otázku či mu nevzniká povinnosť vykonať zrazenie dane podľa §43 ZDP. Ak nie, potom je nutné skúmať pravidlá §44 ZDP, ktoré hovoria o tom, že vzniká povinnosť daň zabezpečiť. Opätovne ak takúto povinnosť platiteľ dane nesplní, správca dane bude vyrubovať povinnosť voči nemu a nie voči daňovníkovi, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.