Nevyužívaná nehnuteľnosť – zaniká právo na odpočítanie dane? Daňový úrad žiada úpravu odpočítanej dane.

Nevyužívanie nehnuteľnosti, napriek snahe jej vlastníka o prenájom

Koniec kalendárneho roka je už tradične spojený s vyúčtovaním, resp. vyhodnotením rôznych oblastí a činností, ktoré sa udiali v priebehu roka. U platiteľov DPH je posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka spojené s povinnosťou úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia, alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikateľský účel (§ 54 až 54d zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.) . V príspevku uvádzame prípad (veci, ktoré boli predmetom prejudiciálnych otázok predložených Súdnemu dvoru EÚ) v  ktorej bolo posudzované či došlo k povinnosti opravy už skôr odpočítanej DPH,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.