§43a ( pochybnosti o správnosti zrazenej dane ) – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §43a zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Ustanovenie tohto paragrafu dáva právo daňovníkovi sa pýtať na dôvody a výšku zrazenej dane podľa §43 platiteľom dane. Tak ako je uvedené v komentári k §43 ZDP daň neodvádza daňovník, ktorý dosahuje príjem ale ten kto príjem vypláca. Avšak v konečnom dôsledku je to daňové zaťaženie daňovníka a nie platiteľa dane. Preto toto ustanovenie zákona umožňuje sa pýtať. Z účtovného hľadiska je to vyjadrené zápisom

  1. Záväzok na vyplatenie príjmu daňovníka podliehajúci zrážkovej dane – 5xx/3xx
  2. Vyplatenie príjmu znížený o zrážkovú daň – 3xx/2xx
  3. Záväzok voči správcovi dane z povinnosti vyplatiť zrážkovú daň – 3xx/342
  4. Zaplatenie zrážkovej dane správcovi dane – 342/221

Daňovník môže platiteľa dane požiadať o vysvetlenie, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.