Účinná daňová obhajoba a dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH – prehľad podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.

Zo skúseností z daňovej aplikačnej praxe sa daňový úrad pri kontrole DPH (ale aj dane z príjmov) spravidla zameria najmä na nedostatky u dodávateľa (subdodávateľa, odberateľa), z ktorých potom vyvodí pre seba výhodný záver, že plnenie deklarované na faktúre (tovar, služba) nedodala osoba na faktúre, preto kontrolovaný odberateľ nemá nárok na odpočet DPH, resp. nemá nárok na daňové náklady; napriek tomu že odberateľ vďaka predmetnému nákupu dosiahol DPH na výstupe (výnosy).

Daňová obhajoba proti tomu sa dá tiež zovšeobecniť tak, že kontrolovaný daňový subjekt sa bude dožadovať ustálených právnych názorov Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ). Daňová obhajoba bude v praxi účinnejšia vtedy, ak sa daňový subjekt bude vytrvale brániť od počiatku až do konca procesu, ktorý môže trvať aj niekoľko rokov (vyjadrenie počas daňovej kontroly, vyjadrenie k protokolu, zápisnica z prerokovania pripomienok, odvolanie, správna žaloba, kasačná sťažnosť, ústavná sťažnosť).

Dôležité pritom je, aby hmotný podklad obchodu existoval (tovar, služba), čo treba v procese daňovej kontroly dostatočne vniesť do daňového spisu. Ak by existenciu plnenia daňový úrad spochybňoval, bude vhodné na preukázanie využiť primerané dôkazné prostriedky, napríklad – obhliadka plnenia na mieste samom (napr. stavba) alebo výpoveď svedka alebo fotodokumentáciu alebo nepriamy dôkaz spočívajúci v tom, že plnenie bolo ďalej predané („neexistujúce plnenie sa ďalej predať nedá“).

Slovenský zákon o DPH je harmonizovaný s eurosmernicou 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH. Aplikačný výklad tejto smernice poskytuje SDEÚ, a jeho ustálená judikatúra je záväzná pre slovenské daňové orgány aj správne súdy.
Prehľadná tabuľka judkikatúry SDEÚ vo veci tzv. dvojitej podmienky na neuznanie odpočtu DPH.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.