§42 – Platenie preddavkov na daň – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §42 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Pri splnení podmienok zákona, vzniká povinnosť právnickej osobe platiť preddavky na daň z príjmov. Pri nedodržaní týchto pravidiel hrozí právnickej osobe úrok z omeškania podľa §156 Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

Základný princíp je postavený na skutočnosti že od 1.1.2020 sa preddavky platia v prípade ak posledná známa daňová povinnosť presahuje hodnotu 5000 eur, čo sa u právnických osôb vymedzuje na r. 1110 daňového priznania. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.