Inventarizácia – úbytky zásob do normy – kto ich určuje, sú daňovým nákladom?

Pracujeme s prchavými látkami, kde je zrejme technicky opodstatnené uvažovať o úbytku zásob do normy prirodzených úbytkov. Kto určuje normy prirodzených úbytkov ? Sú manká do normy na zásobách daňovým nákladom ?

Účtovná jednotka môže určiť samostatne vlastnou internou účtovnou smernicou vždy pre príslušné účtovné obdobie normy prirodzených úbytkov. Vyplýva to z ustanovenia §43 ods.14 postupov účtovania. Normy prirodzených úbytkov zásob a druhy materiálov účtovaných priamo do spotreby bez zaúčtovania na sklad sú uvedené vo vnútornom predpise účtovnej jednotky so zohľadnením toho, že spotreba materiálu vykázaná v účtovnej závierke zodpovedá skutočnej spotrebe materiálu.

Norma teda musí byť logická a technicky objektívna a nesmie zahrňovať úbytky spôsobené subjektívnym vplyvom (nedostatkami zo strany ľudského činiteľa). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.