§22 – Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku – komentár k dani z príjmov

Tento článok obsahuje komentár k §22 zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu.

Z daňového hľadiska dlhodobý majetok delíme na

  1. Hmotný majetok
  2. Nehmotný majetok

Z účtovného hľadiska je prístup členenia dlhodobého majetku v niečom rozdielny. Z účtovného hľadiska ( §13 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92) sa dlhodobý majetok člení na:

  1. Dlhodobý nehmotný majetok
  2. Dlhodobý hmotný majetok
  3. Dlhodobý finančný majetok
  4. Dlhodobé pohľadávky

Z daňového hľadiska sa odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.