§1 Predmet úpravy – komentár k zákonu o DPH

§1  Zákona o DPH

Ustanovenie vymedzuje predmet zákona, ktorým je úprava dane z pridanej hodnoty.

Daň z pridanej hodnoty je daňou nepriamou, všeobecnou, ktorá zaťažuje spotrebu tovarov a služieb.

Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Autor článku

 • Ing. Zdenka Jablonková
 • Ing. Zdenka Jablonková
  Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

2 komentárov

 1. Dobrý deň p. Jablonková!

  Prosím o radu. Mám vystaviť faktúru pre slov. platcu dph za neuskutočnenú prepravu., ja som tiež platca. Má byť takáto faktúra s dph alebo nie. Ja som názoru, že je to ako sankcia a vtedy by to malo byť bez dph. Je na túto situáciu viacero názorov.

  Ďakujem za info

 2. Dobrý deň,
  Vaša otázka neobsahuje informácie o obsahu právneho vzťahu podľa zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom prepravy a zákazníkom. Možno sa preto len domnievať, že zmluva obsahuje dohodu o určitom odškodnení v prípade neuskutočnenia prepravy. V takomto prípade neexistuje priama súvislosť medzi poskytnutou službou a prijatou protihodnotou. Platba za neuskutočnenú prepravu nie je protihodnotou za plnenie. Pravdepodobne ide o odškodnenie z dôvodu náhrady škody, ktoré však nesúvisí so žiadnou odplatne poskytnutou službou, a preto táto suma nepodlieha dani z pridanej hodnoty.

Pridaj komentár