§ 48c Oslobodenie od dane určitých transakcií v colnom sklade, osobitnom sklade a daňovom sklade – komentár DPH

Tento článok obsahuje komentár k §48c zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Zákonom č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bolo s účinnosťou od 1. januára 2020 zavedené nové ustanovenie §48c upravujúce oslobodenie od dane pri určitých zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodovaním. Ide o transpozíciu čl. 154 a nasl. smernice 2006/112/EHS o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení.

Oslobodenie od dane sa týka zdaniteľných obchodov s tovarmi uvedenými v prílohe č.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.