Novela Obchodného zákonníka pre rok 2020

Národná rada SR schválila novelu zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. októbra 2020.

Pri vydaní tohoto článku nie sú zmenú v aktuálnom znení, je potrebné sa prepnúť do budúcej verzie zákona od 01.10.2020, tu: https://www.autora.sk/zz/1991/513/20201001/ (v budúcej verzii vidíte aj porovnanie zmien)

  • Organizačnou zložkou podniku sa rozumie organizačný útvar podniku podľa príslušného zákona (upúšťa sa od pojmu „odštepný závod“). Organizačnú zložku podniku tuzemskej právnickej osoby možno (nebude to už povinné) na návrh zapísať do obchodného registra (  §7 ods.1 a 2;  §768s ods.1 ).
  • Oprávnenie zahraničnej právnickej osoby podnikať na území SR vzniká ku dňu zápisu podniku alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra (§21 ods.4 pism. b) ) a zaniká výmazom z obchodného registra (§21 ods.5 pism. b) ).

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.