Vývoz tovaru a neutralita DPH – ako postupovať ak pri vývoze príde k podvodnému konaniu na území tretieho štátu.

V akom rozsahu môže ovplyvniť slovenského vývozcu tovaru – platiteľa DPH zistenie daňového úradu, že identita nadobúdateľa tovaru v treťom štáte nebola potvrdená, teda že po vývoze tovaru došlo k podvodnému konaniu na území tretieho štátu ?

Prax v SR je taká, že správca dane pri takýchto zisteniach na základe daňovej kontroly väčšinou dodaní predaj tovaru sadzbou DPH platnou v SR, teda vývozcovi neprizná právo na oslobodenie od dane.

Uvedenou problematikou sa zaoberal aj Súdny dvor EÚ v súvislosti s predloženou prejudiciálnou otázkou vo veci C‑653/18,Unitel. V príspevku uvádzame aký postup v  prípadoch takýchto zistení má byť podľa Súdneho dvora EÚ uplatnený.

 
Skutkový stav
Unitel – spoločnosť so sídlom v Poľsku, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.