Zrážková daň zo sprostredkovania ubytovania cez booking.com

Novelizovaný zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zaviedol viacero zmien týkajúcich sa zdaňovania nerezidentov SR. Základný princíp je postavený v §2 zákona, kde je uvedené, že daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (ďalej len „nerezident“) zdaňuje v SR len príjem, ktorý je definovaný v §16. Toto ustanovenie zaviedlo princíp vzniku nového druhu zdanenia príjmov a vznik stálej prevádzkarne v SR.

Doplnilo sa nové ustanovenie §16 ods.1 pism. e), bod 10 zákona, kde sa zaviedlo, že ak plynú nerezidentovi príjmy od daňového rezidenta alebo stálej prevádzkarne na území SR z obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovane dát za marketingové služby, z riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti, sú zdrojom príjmu vo výške, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.