Zmeny v dani z príjmov od roku 2019 prostredníctvom zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Národná rada SR schválila zákon č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou tohto zákona je aj nepriama novela zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2019; obsahom tejto novely je úľava na dani pre registrované sociálne podniky.

  • Úľavu na dani z hospodárskej činnosti si môže uplatniť právnická osoba, ktorá je verejnoprospešným podnikom, a to vo výške percentuálneho vyjadrenia záväzku využitia zisku na dosiahnutie hlavného cieľa ( 30d/1).
  • Verejnoprospešným podnikom je registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje pozitívny sociálny vplyv napĺňaním verejného záujmu.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.