Zmena sadzby dane z príjmov pre FO vrátane úpravy základu dane fyzickej osoby od 2020

Zmena sadzby dane z príjmov pre FO ( §15 ods.1 pism. b) ZDP) vrátane úpravy základu dane fyzickej osoby ( §4 ods.1)

Článok je súčasťou seriálu o zmenách v dani z príjmov v roku 2020.

 

Zavádza sa nová sadzba dane do §15 ods.1 pism. b)) ZDP, ktorá sa uplatní na príjmy (výnosy) po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré začína od 1.1.2020. Pre tento účel sa zmenil aj spôsob tvorby základu dane podľa §4 ods.1 ZDP, kde sa upravilo, že základ dane je tvorený ako súčet

  • a) čiastkových základov dane z príjmov podľa §5, ktorý sa zníži o nezdaniteľnú časť a §6 ods.3 a 4, §8, a
  • b) čiastkových základov dane z príjmov podľa §6 ods.1 a 2,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.