Sadzba dane u právnickej osoby od 1.1.2020

Článok je súčasťou seriálu o zmenách v dani z príjmov v roku 2020.

Právnické osoby uplatnia nasledovne sadzby dane podľa §15 ods.1 pism. b) ZDP:

  1. zo základu dane zníženého o daňovú stratu

1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur (sleduje sa výnos ako taký, teda celá účtovná trieda 6)

  1. 35 % z osobitného základu dane zisteného podľa §51e ods.4,
  2. 21 % z osobitného základu dane zisteného podľa §17f ods.1 a 2.b.
  3. 21 % pre daňovníka neuvedeného v bode 1a.,

 

Teda u právnickej osoby takisto od 1.1.2020 za zdaňovacie obdobie ktoré začína najskôr 1.1.2020 sa uplatní tak ako je vyššie uvedené, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.