Zľava z ceny u predávajúceho (predtým rezerva na zľavy) – príklad účtovania

Obchodná spoločnosť používa takú techniku predaja, že kupujúci získavajú priebežne odberateľské body, a po získaní určitého počtu bodov, majú nárok na zľavu. Z takejto obchodnej politiky vyplýva povinnosť účtovnej jednotky účtovať k závierkovému dňu rezervu na zľavy. Rezerva sa účtuje vo výške odborného odhadu (podľa množstva zatiaľ neuplatnených bodov k závierkovému dňu), v takomto prípade spravidla podľa časovej rady objemu predaja a zliav poskytnutých v minulosti.

V bežnom roku účtovná jednotka predala tovar za 100 000 eur, pričom podľa obchodných podmienok odberateľovi poskytne zľavu 10 %, ak tento nazbiera potrebný počet bodov. Účtovná jednotka odborným odhadom zaúčtovala rezervu na zľavy v sume 10 000 eur; účtovné zobrazenie je potom nasledovné (pre zjednodušenie neuvádzame DPH). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.