Závislé osoby – transferové oceňovanie (ekonomická podstata – širší prehľad právnej úpravy). Transferové oceňovanie 2023 (1/7)

Úvod
Jedným z najzložitejších problémov v teórii a praxi účtovníctva a zdaňovania je problém oceňovania. Tento príspevok je zameraný na oceňovanie obchodov medzi závislými osobami najmä pre účely dane z príjmov. Privátne podniky majú snahu znižovať svoje náklady, pričom súčasťou nákladov sú aj dane. Preto majú daňové subjekty záujem tvoriť zisk (základ dane) tam, kde je to pre nich daňovo výhodnejšie. Daňovú výhodnosť možno dosiahnuť napríklad presunom zisku medzi závislými osobami v rámci zákonodarstva Slovenskej republiky, alebo presunom zisku medzi závislými osobami cez hranice do krajiny s priaznivejším daňovým zákonodarstvom.

Presun zisku (transfer) sa spravidla realizuje cez cielené oceňovanie výrobkov, služieb a iných plnení, napr. úrokov; odtiaľ vznikol pracovný názov – transferové oceňovanie. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

12

14.4€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.