Zatajenie príjmov a určenie základu DPH.

Základ dane pri dodaní tovaru a služby s miestom dodania v SR zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov upravuje v ustanovení § 22 . Správne určený základ dane je základným predpokladom odvedenia dane z pridanej hodnoty v správnej výške. Pri určení základu DPH sa vychádza z protihodnoty. V prípade, ak podnikateľ príjmy zatají, môže daňová správa a akým spôsobom vyčísliť DPH, ktorá mala byť odvedená ?
Pojem „protihodnota“
Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.