Ekonomické vlastníctvo (dôležitosť jeho preukázania pre uplatnenie DPH na vstupe)

Uvedený rozsudok Najvyššieho súdu sa zaoberá  neobhájením ekonomického vlastníctva v zdaňovacom období, v ktorom si žalobca uplatnil DPH na vstupe (nakladanie s tovarom ako vlastník). Boli časové nesúlady medzi na seba naviazanými dodávkami.

Súd mal za to, že dodávateľovi nemohla vzniknúť v danom mesiaci daňová povinnosť podľa §19 ods.1 zákona o DPH, to znamená, že nedošlo ku tomu, že odberateľ nadobudol právo nakladať s tovarom ako vlastník  a z toho vyplývajúci nárok na DPH na vstupe pre odberateľa.

Podľa názoru Finančnej správy a tiež súdov sa dodávateľ v období, v ktorom deklaroval dodanie tovaru naďalej správal ku tovaru ako vlastník on a nie odberateľ.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014 . Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva.