Záručné opravy, rezervy na záručné opravy a záručný paušál

Základné právne normy, ktoré upravujú zodpovednosť za vady, záruky a záručné doby sú Obchodný a Občiansky zákonník. Občiansky zákonník v § 619 až § 627 upravuje zodpovednosť za vady predávanej veci v maloobchode fyzickou alebo právnickou osobou ako podnikateľom v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaná vec pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

Záručná doba je 24 mesiacov. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou prostredníctvom záručného listu. V záručnom liste môže určiť dlhšiu dobu záruky ako ustanovuje Občiansky zákonník a tiež podmienky a rozsah tejto záruky. Ak na predanej veci vznikne vada, ktorú možno odstrániť, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Eva Gášpárová
  • Ing. Eva Gášpárová
    Venujem sa vedeniu účtovníctva, miezd a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Vzdelaním a praxou nadobudnuté znalosti využívam aj pri publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva.