Nákup a predaj strojného zariadenia mimo územia EÚ

Situácia a otázka
Slovenská s.r.o dostala objednávku z Malaysie na dodanie strojného zariadenia. Slovenská s.r.o. toto zariadenie kúpi v Číne a chce ho priamo z Číny vyviesť do Malaysie. Zaujma nás, ako je to s DPH na Slovensku, keďže zariadenie nebude vyvezené z EÚ a sme spoločnosť so sídlom v SR.  Aké všetky doklady potrebujeme k daňovému priznaniu ohľadne vývozu z Číny?
Stanovisko
V zmysle §2 ods.1 zákona 222/2004 dani podlieha:

  1. dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,
  2. dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Marián Drozd
    daňový poradca – člen Slovenskej komory daňových poradcov č. osvedčenia 87/92 znalec – zapísaný v zozname znalcov MS SR odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo ev. číslo 910609 audítor – člen Slovenskej komory audítorov licencia č. 894