Zákon o dorovnávacej dani z príjmov právnickej osoby

Národná rada Slovenskej republiky (parlamentná tlač 95) schválila zákon č.507/2023 Z.z. o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín s účinnosťou od 31. decembra 2023. Ďalej uvádzame vybrané informácie z tohto zákona; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o dani z príjmov.

  • Ide o prevzatie eurosmernice číslo 2022/2523 o zabezpečení globálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín. Podľa dôvodovej správy zavedenie minimálnej úrovne zdanenia zruší podstatnú časť výhod spojených s presunom (transferom) ziskov do štátov s nulovým alebo veľmi nízkym zdanením. Očakáva sa, že sa obmedzí daňová konkurencia štátov v oblasti nízkeho efektívneho zdanenia výnosov právnických osôb,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.