Vyradenie zásob (materiál na sklade), ktoré už neplnia svoju funkciu

V uvedenom článku sa budeme zaoberať skladovými zásobami (materiál)

Situácia:

Spoločnosť ABC, s.r.o. chce vyradiť zásoby (spotrebný materiál, nie je tu stanovená exspirácia) zo skladovej evidencie z tohto dôvodu:

-zásoby sú považované za technicky aj morálne staré,

-zásoby k neexistujúcemu majetku alebo už vyradenému majetku (napríklad pôjde o náhradný diel, príslušenstvo ku majetku ….alebo iný spotrebný majetok, ktorý je výlučne použiteľný v súvislosti s neexistujúcim majetkom,

– zásoby, ktoré nám ostávajú na sklade z dôvodu výrobných plánov spoločnosti

Riešenie :

Podľa §21 ods.2 pism. n)  Zákona o dani z príjmov  daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru:

  1.   z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa osobitného predpisu,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014 . Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva.