Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a vyživované osoby za rok 2015

Medzi nezdaniteľné časti základu dane zaraďujeme nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka – NČZD, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, resp. manžela– NČZDM, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu a suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Je možné ním znížiť základ dane, resp. čiastkový základ dane, ktorý je  zistený z aktívnych príjmov, tzn. príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo súčtom čiastkových základov dane z týchto príjmov

Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane 19 809 €, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

5

6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku