Účtovná závierka 2023 v praxi (podvojné účtovníctvo)

V prílohe článku nájdete komplexný postup na spracovanie účtovnej závierky za rok 2023

Obsah:

1. Úvod
2. Prehľad všeobecne záväzných právnych predpisov
3. Prehľad prác a úloh pred uzavretím účtovných kníh
3.1 Kontrola bilančnej kontinuity
3.2 Zabezpečenie verného a pravdivého obrazu predmetu účtovníctva
3.3 Analýza jednotlivých účtových tried vo vzťahu k uzávierkovým operáciám
4. Uzavretie účtovných kníh
4.1 Preúčtovanie konečných stavov účtov nákladov a výnosov
4.2 Transformácia účtovného výsledku hospodárenia pred zdanením na základ dane
4.3 Preúčtovanie konečných zostatkov účtov aktív a pasív
5. Zostavenie účtovnej závierky
5.1 Súvaha a výkaz ziskov a strát
5.2 Poznámky
5.3 Záver
6. Mikro účtovná jednotka
6.1 Mikro účtovná jednotka – špecifiká metodiky účtovania
6.2 Mikro účtovná jednotka – špecifická účtovnej závierky
7. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.