Účtová trieda 4 komentár § 59 postupov “Účtovanie vlastného imania”

Obsah
12.57 strany
Vlastné imanie ( §59 ods.1 )
Vlastné imanie predstavuje rozdiel majetku a záväzkov. Ide o vlastné zdroje financovania obchodného majetku, ktoré sa premietajú v pasívach účtovnej jednotky. Tvorí ho:

  • základné imanie a kapitálové fondy účtované na účtoch účtovej skupiny 41,
  • fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia účtované na účtoch účtovej skupiny 42,
  • výsledok hospodárenia v schvaľovaní účtovaný na účtoch účtovej skupiny 43.

Vlastné imanie je finančným ukazovateľom zobrazovaným v súvahe účtovnej závierky:

  • vzor MF SR č. 18009/2014 ÚČ POD 1-01 malej účtovnej jednotky a veľkej účtovnej jednotky riadok 80,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní

Komentáre su uzatvorené.