Účtová trieda 4 komentár §60 postupov “Účtovanie dlhodobých rezerv”

V účtovníctve rozlišujeme rezervy krátkodobé a dlhodobé, pričom časové hľadisko zohľadňuje predpokladanú dobu vzniku záväzku, ku ktorému sa použitie rezervy viaže. Dlhodobé rezervy sú s predpokladanou dobou použitia/čerpania presahujúcou dvanásť kalendárnych mesiacov. V prípade rezerv ide o záväzok s neurčitou výškou, čo sa premieta v následných odchýlkach ich vyúčtovania smerom nahor alebo nadol.
Účtovanie rezerv
U rezerv hovoríme o tzv. “trojkrokovom” účtovaní, ktoré zahŕňa ich:

  • tvorbu,
  • použitie/čerpanie (do výšky vzniknutého záväzku),
  • zrušenie (ak záväzok nevznikne vôbec, alebo je výška záväzku nižšia, ako vytvorená rezerva).

Účtovanie tvorby rezervy: náklad MD / rezerva D

Účtovanie použitia rezervy: rezerva MD / záväzok D

Účtovanie zrušenia rezervy: rezerva MD / náklad D

Situácia, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní